Kesabaran membentuk karakter

Karakter yang kuat dan baik tidak terbentuk dalam waktu sebentar. Ia dibentuk melalui kesabaran. Ia dibentuk dan dimatangkan secara bertahap, ujian demi ujian, hari demi hari.